Copyright 2024 - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 - 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234

Moral Application คลังคุณธรรมออนไลน์ แหล่งรวบรวมเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับวัยรุ่น‏

เมื่อวันที่  7 สิงหาคม 2558 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิด Moral Application คลังคุณธรรมออนไลน์ แหล่งรวบรวมเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับวัยรุ่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องของคุณงามความดี โดยได้ทำการรวบรวมบทความ วารสาร งานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมมารวบรวมไว้ภายใน “MoralBook Application” ซึ่งมีฟังก์ชั่นการทำงานที่ง่ายและไม่ซับซ้อน

ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอพ MoralBook ผ่าน App Store (iOS) หรือ Play Store (Android) ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากนั้นทำการสมัครสมาชิกเพื่อค้นคว้าเรื่องราวที่สนใจ โดยในหน้าแรกของแอพลิเคชั่นผู้ใช้งานสามารถพบบทความยอดนิยมและบทความที่ได้รับการอัพเดตล่าสุดรวมถึงสามารถดาวน์โหลดบทความที่ชื่นชอบเก็บไว้อ่านส่วนตัวได้

นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างคุณธรรมความดี ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี จึงได้พัฒนาแอพ MoralBook โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านคุณธรรมความดีผ่านโลกออนไลน์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ และป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องของการปฏิบัติตนให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเป็นคนดี ดังนั้น การมีแอพMoralBook ถือเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่เรื่องราวคุณธรรมแบบออนไลน์ที่จะจุดประกายความคิดความอ่านต่อประชากรยุคไอทีและเป็นกลไกหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมไทยให้กลายเป็นสังคมคุณธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญคือ เยาวชน และประชาชนทั่วไป

นายสิน กล่าวต่อว่า สำหรับ “แอพ MoralBook” มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ง่ายซับซ้อน ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด ผ่าน App Store (iOS) หรือ Play Store (Android) จากนั้นทำการสมัครสมาชิกเพื่อค้นคว้าเรื่องราวที่สนใจ โดยหน้าแรกของแอพลิเคชั่นผู้ใช้งานพบบทความยอดนิยมและบทความที่ได้รับการอัพเดตล่าสุดรวมถึงสามารถดาวน์โหลดบทความที่ชื่นชอบเก็บไว้อ่านเพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจในการทำความดี โดยเรื่องที่ผู้อ่านนิยมอ่านมากที่สุดคือ หนังสือชุดนิทานทำดีเพื่อพ่อ เป็นนิทานที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน อันเนื่องมาจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเรื่องราวต่างๆ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน เช่น 

  • เด็กชายขี้ตู่เป็นเรื่องราวของ “ขี้ตู่” เด็กชายวัยสี่ขวบ มีนิสัยไม่ดี ชอบแกล้งเพื่อนๆ ที่โรงเรียนอยู่เป็นประจำ วันหนึ่งขณะที่ขี้ตู่กำลังปั่นจักรยานก็เหลือบไปเห็นนมที่หมดอายุแต่มีสภาพเหมือนใหม่อยู่ข้างถังขยะ จึงวางแผนแกล้งคนที่ผ่านไปผ่านมา โดยขี้ตู่ได้แกล้งหลอกลุงเบิ้มให้รับนมขวดนี้ไว้และนมก็ถูกส่งต่อไปเรื่อยๆ กับอีกหลายๆ คน จนกระทั่งถึงลุงแมน ผู้เป็นลุงของขี้ตู่ ลุงแมนรับนมไว้ด้วยความยินดีและนำไปทำเค้กให้ขี้ตู่ ในวันเกิดขี้ตู่ทานเค้กอย่างเอร็ดอร่อยและเกิดอาการปวดท้องอย่างหนัก สุดท้ายก็ทราบว่านมที่ลุงแมนใช้ทำเค้กเป็นนมที่หมดอายุขวดเดียวกันกับที่ขี้ตู่แกล้งหลอกลุงเบิ้ม จากนั้นเป็นต้นมา ขี้ตู่ก็กลายเป็นเด็กที่ประพฤติตัวดี ช่วยเหลือผู้อื่นและท้ายที่สุดเพื่อนๆที่โรงเรียนก็รักขี้ตู่
  • จิตอาสาคือดอกไม้ที่ให้ผลเป็นเรื่องราวประสบการณ์ของผู้เขียนเองหรือสิ่งที่ผู้เขียนได้ประสบมาเกี่ยวกับเรื่องของจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความเสียสละของบุคคลในเรื่องต่อผู้อื่นหรือต่อสังคม โดยในแต่ละเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้จะสอดแทรกคติข้อคิดที่จะทำให้ผู้อ่านสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือคนอื่นๆในสังคมได้
  • ศาสตร์แห่งพระราชาหนังสือรวบรวมองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดแนวคิด ภูมิปัญญา ที่เปรียบเสมือนเป็นแนวทางให้กับผู้คนในสังคมโดยผ่านการร้อยเรียงเรื่องราวจากนักพัฒนาร่วมกันกับแกนนำชาวบ้านที่น้อมนำเอาศาสตร์ของพ่อหลวงในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปปฏิบัติจริง

สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถดาวน์โหลด MoralBook application ได้ฟรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-644-9900 หรือ www.moralcenter.or.th

 

ที่มา : http://www.it24hrs.com/