• สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ยินดีต้อนรับ

  • สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ยินดีต้อนรับ

  • บทความคุณธรรม : คิดบวก ชีวิตบวก แนวคิด จากท่าน ว. วชิรเมธี

  • บทความคุณธรรม : 9 วิธีมองโลกในแง่ดี

  • บทความคุณธรรม : ๙ คุณธรรมพื้นฐาน

  • บทความคุณธรรม : ลาออกจากความทุกข์... ท่าน ว.วชิรเมธี

Copyright 2021 - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 - 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234

สื่อ เอกสารเผยแพร่

โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

1. คลิปไวรัล #ไม่ทนคนโกง ชุด TEACHER

จากลูกชายคนเดียวที่เป็นความภาคภูมิใจของบ้าน สอบครูผู้ช่วยจนได้ที่หนึ่งของรุ่น และกำลังจะมีครอบครัวที่แสนอบอุ่น

แต่ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไป เพราะเขา......

ติดตามเรื่องราวต่อไป ได้ในคลิปวิดีโอ #ครอบครัวจะมีความสุขด้วยการไม่ทุจริต #ไม่ทนคนโกง

คลิ๊กเพื่อรับชมวิดีโอ >>  https://www.youtube.com/watch?v=L01_XEXuTEA&t=34s

 

2. คลิปไวรัล #ไม่ทนคนโกง ชุด BESINESS MAN

คุณทนอยู่ในประเทศเฮงซวยแบบนี้ได้จริง ๆ หรอ? ประเทศที่เต็มได้ด้วยคนหน้าบาง รับความจริงไม่ได้ ปัญหามันอยู่ที่อะไรพวกคุณรู้ไหม..? เรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นอย่างไร ติดตามได้จากคลิปนี้ #หยุดทําร้ายคนที่คุณรักด้วยการทุจริต #ไม่ทนคนโกง

คลิ๊กเพื่อรับชมวิดีโอ >>  https://www.youtube.com/watch?v=mX2XB62jEq0

 

รับชมดีวีดี มิวสิควิดีโอ #ไม่ทนคนโกง

1. ตั้งธงไม่ทนคนโกง  ยืนยง โอภากุล Feat. เป้ MVL

2. ซื่อ ซื่อ  PARADOX

3. โอ..คนไทยเอย  ไผ่  พงศธร

4. เหนื่อยที่จะยอม  ต่าย  อรทัย

 

หลักสูตรต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง

EN Ver.

 

 1 หลักสูตรต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง Sub Thai

 

 

 

ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์

"รวมพลัง คนไทยไม่โกง"

 

โกงข้อสอบ

 

 

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

 

 

หัวหน้าพาโกง

 

 

ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

"รวมพลัง คนไทยไม่โกง"

 

เต่ากับคน

 

 

มนุษย์เต่า

 

 

โรคหัวหด

 

 

Δ ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2560

      • โปสเตอร์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

      • กำหนตการกิจกรรม

      • แผนผังตำแหน่งการยืน

      • คำประกาศเจตนารมณ์ "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

      • การแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตนารมณ์

      • ภาพถ่ายกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

                          

 

Δ โครงการประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

    • กำหนดการกิจกรรม

    • แผนผังตำแหน่งการยืน

    • การแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตนารมณ์

    • คำประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ฉบับภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)

    • คำกล่าว ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

    • นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ( ฉบับภาษาไทย )

    • Anti - Corruption Policy National Statistical Office ( ฉบับภาษาอังกฤษ )

    • ภาพถ่ายกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาพยนตร์โฆษณา

 

Δ โครงการประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

• คำประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ฉบับภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)

• คำประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ฉบับภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบอินโฟกราฟิก

 

Δ โครงการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) "  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ) 

• คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) "  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ) new

คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบอินโฟกราฟิก 

• คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบอินโฟกราฟิก new

 

Δ โครงการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

• คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) "  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ) new

• คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบอินโฟกราฟิก new

f

 

 

                                                                               

   

 

                                               

     

♥ โครงการประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

♥ การเก็บข้อมูล Internal Transparency Assessment โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วงงานภาครัฐ (Integrity and Transparence - ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

♥ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

♥ ผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict of interests )

♥ วันสถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครบรอบ ๕๕ ปี

♥ "สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่๙" เร่งปลูกฝังคุณธรรม 4.0 พอเพียง วินัย สุจริต สร้างคนดีสู่สังคม

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

                     

 

 

     

 

                                                                                                

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃

   No Gift Policy 2563

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

 smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃

 No Gift Policy 2564

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 NEW