Copyright 2024 - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 - 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234

กรรมใดที่ทำให้บางคนดูรวม ๆ แล้วมีเสน่ห์เหลือเกิน

 

เสน่ห์ที่จับใจคนในระยะยาว
มิใช่รูปร่างหน้าตา 
ทว่าเป็นน้ำใจ 
ความเมตตา 
ความรู้จักพูด 
ความเชื่อมั่น ตลอดจนท่วงทีกิริยา
แม้แต่คนที่มีบุญเก่าทางรูปร่างหน้าตาไม่ดีนัก 
ก็สามารถเพิ่มแรงเสน่ห์อันเป็นภายในได้
ในชั่วเวลาที่ปรับเปลี่ยนนิสัยบางอย่างให้ตั้งมั่น


ในทางตรงข้าม
แม้สวยหล่อเลิศเลอ
แต่หน้าดำคร่ำเครียด
กับเรื่องตกต่ำทั้งหลาย ทั้งเหล้า ทั้งการพนัน 
ทั้งคำพูด คำจา สารพัดพิษ
ก็ทำบุญเก่าทรุดโทรมลง 
หรือแม้รูปร่างหน้าตายังดี
ก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ "คนกรรมเหม็น"


สรุปคือความสวยความหล่อนั้น
เอาไว้ล่อคนรู้จักห่างๆ
หรือไม่รู้จักเลยให้ลุ่มหลง
เป็นความทรงจำที่เอาไว้ร่ำลือ
ให้พากันตื่นเต้นเล่น
ส่วนความดีงามนั้น
เอาไว้ผูกใจคนรู้จักใกล้ชิดให้สนิทใจ
เป็นความทรงจำ อันน่าสบายใจในชีวิต
เป็นความทรงจำที่อยากจำ ไม่ใช่ฝืนจำ
ถ้าคุณเป็นความทรงจำ
อันงดงามสำหรับคนอื่น
ช่วยให้คนอื่นเชื่อในระยะยาวว่า
มีคนปาก ตรงกับใจ
การกระทำ ตรงกับความคิด
ผลไม่ใช่แค่ทำให้คนอื่นรู้สึกดี
ขณะอยู่ในโลกนี้
แต่จะทำให้ตัวคุณเองรู้สึกดี
ทั้งเมื่อยังอยู่ในโลกนี้
และเมื่อจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าแล้ว


หน้าตาดี คนจะจำว่าสะสวยครึ่งชีวิต
แต่จิตใจดี คนจะจำว่างดงามไปทั้งชาติที่มา :  Facebook ดังตฤณ Dungtrin Fan Club