Copyright 2018 - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 - 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234

คงต้องยอมรับว่าทุกวันนี้…โลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีก้าวเข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนมากขึ้น

การเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างสิ้นเชิง ซึ่งประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลชุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็เร่งเครื่องเดินหน้าปฏิรูปประเทศในทุกมิติ

ตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0″

ใช้นวัตกรรม…เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ให้รู้เอาไว้ด้วยว่า “แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”มีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการ ได้แก่ 1.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 2.สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

3.เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล และ 4.ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงาน การให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ…ประสิทธิผล

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะเห็นว่ารัฐบาลพยายามผลักดัน…นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ให้ความครอบคลุมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ…ภาคการเกษตร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ สามารถเข้าถึง…ใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

มีการรวบรวม…แปลงข้อมูลองค์ความรู้ของประเทศ ทั้งระดับประเทศระดับท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึง นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างง่าย…สะดวก โดยประชาชนมีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

จึงถือเป็นความท้าทายสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่…? ท่ามกลางสภาพแวดล้อมเชิงดิจิทัลต่างๆที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) บอกว่า รัฐบาลโดยท่านนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ มีนโยบายชัดเจนในการผลักดันประเทศไทยให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานราก…เพื่อเข้าถึงชุมชน การให้บริการสุขภาพของประชาชน

          นับรวมไปถึงการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ซึ่งต้องทำในทุกระดับ

          นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิด “ดิจิทัลพาร์ค”…”ดิจิทัลคอมมูนิตี้”และ”สมาร์ทซิตี้”เพื่อเดินหน้าไปสู่…”ดิจิทัลไทยแลนด์” อย่างเต็มตัว

          จับตา “ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2017” (Digital Thailand BigBang 2017)งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ ภายใต้แนวคิด Digital Transformation Thailand  โลกเปิด…เราปรับ…ประเทศเปลี่ยน ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2560 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

          กระทรวงดิจิทัลฯ เจ้าภาพหลักร่วมด้วยภาครัฐ…เอกชนจากทั่วทุกมุมโลก ขนเทคโนโลยีสุดล้ำมาโชว์เต็มพื้นที่หวังพลิกโฉมประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์เต็มตัว อย่างน้อยๆก็สร้างการรับรู้เร่งให้ทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม…หันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ…สังคม

          ที่สำคัญ…คือความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัลที่กำลังจะมาถึง ในการก้าวสู่ “เศรษฐกิจดิจิทัล” แห่งอนาคต ดร.พิเชฐ ย้ำว่า ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบงเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการประกาศความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศไทยที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ…สังคม ไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมให้คำปรึกษาด้านการใช้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาธุรกิจ การลงทุนจากหน่วยงานรัฐ

          “งานนี้เป็นมหกรรมการแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างสร้างสรรค์…ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

          หน่วยงานทั้งภาครัฐ…เอกชน รัฐวิสาหกิจทั้งในและต่างประเทศตอบรับเข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยเฉพาะ Global Entrepreneurship Network GEN )…องค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำหน้าที่สร้างเครือข่ายของสตาร์ตอัพใน 165 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมี มร.โจนาธาน ออร์ทแมนส์ ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งก็จะมาร่วมในงานนี้ด้วย

          คราคร่ำด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลกที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านเวทีการสัมมนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้าของประเทศไทย…ที่พลาดไม่ได้คือ กูรูแนวหน้าด้านดิจิทัลชื่อดังจากต่างประเทศ มร.เจฟ ฮอฟแมน ผู้ร่วมก่อตั้ง Priceline มหาเศรษฐีวงการสตาร์ตอัพ, มร.ราฟาเอโล ดิแอนเดรีย พ่อมดแห่งโดรน, มร.แอนโทนี บาร์การ์ กูรูเรื่องภัยไซเบอร์ฯ

          ไฮไลต์อีกส่วนที่ต้องติดตามอย่ากะพริบตาคือ การประกาศความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลระดับนานาชาติ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          ในภาพรวมการจัดงานจะแบ่งเป็น 4 โซนหลัก…โซนที่ 1 “Digital  Ecosystem” พื้นที่นำเสนอต้นกำเนิดนวัตกรรม…เทคโนโลยี เพื่อการประยุกต์ใช้เกิดการใช้งานได้ในอุตสาหกรรมต่างๆทั้งเทคโนโลยีปัจจุบันและเทคโนโลยีอนาคต รวมทั้งการก่อกำเนิด…ผู้ประกอบการดิจิทัล(Digital Entrepreneurs )

          โซนที่ 2 “Digital Community and Smart City” พื้นที่นำเสนอการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลของชุมชน และเปิดพื้นที่เมืองอัจฉริยะให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสประสบการณ์เมืองแห่งอนาคต โซนที่ 3 Digital Park พื้นที่นำเสนอ Thailand Opportunity สัมผัสบรรยากาศ…ชมแผนการส่งเสริมในดิจิทัลพาร์คที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งด้านกายภาพ มาตรการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์เพื่อกระตุ้น ให้เกิดการลงทุนจากนานาประเทศ

          สุดท้าย…โซนที่ 4 Digital Play ground พื้นที่นำเสนอไอเดียทดลองผลงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แบ่งเป็น Co-working Space ,Maker Space และ New Innovations …นำเสนอไอเดีย ใหม่ๆในการประกอบธุรกิจ รวมถึงอาชีพในอนาคต รวมถึงกิจกรรมที่ต้องดูให้รู้…การแข่งขันโดรนของเหล่าเซียน การแข่งขันหุ่นยนต์การแข่งขันเกม e-Sports และกิจกรรมเวิร์กช็อปที่น่าสนใจอีกมากมาย

          ฝากประชาสัมพันธ์กันไว้ล่วงหน้า สำหรับผู้สนใจจะเข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน สามารถลงทะเบียนฟรีได้ที่ www.digitalthailandbigbang.com ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯย้ำว่ารัฐบาลมีนโยบายมุ่งพัฒนา…ปฏิรูปประเทศไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบงจะทำให้หลายคนได้เริ่มเห็นเค้าโครงที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะนอกจากความชัดเจนในกรอบการทำงานแล้ว รัฐบาลอาจใช้เวทีนี้ประกาศความพร้อมที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางทางดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

          “ไทยแลนด์ 4.0″…เส้นทางสู่… “ดิจิทัลไทยแลนด์” เต็มรูปแบบต้องใช้เวลากว่าจะไปถึงเป้าหมาย…การเตรียมพร้อมสร้างฐานรากที่มั่นคงเป็น เรื่องจำเป็นฝันให้ไกลแล้วต้องไปให้ถึง.

          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะเห็นว่ารัฐบาลพยายามผลักดัน…นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ให้ความครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ…ภาคการเกษตร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส คนพิการ สามารถเข้าถึง…ใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

 

แหล่งที่มา : ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 25 ส.ค. 2560 (กรอบบ่าย)