Copyright 2018 - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 - 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234

โครงการประกวดเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต'

ประจำปี 2560

 

หลักการ และเหตุผล

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดโครงการประกวดเพลง ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), เครือเจริญโภคภัณฑ์, ทรู คอร์ปอเรชั่น, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโครงการประกวดแต่งเพลงที่มีเนื้อหาในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในทุกวงการและทุกรูปแบบ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ประพันธ์เพลงส่งเข้าประกวด ไม่ว่าจะเป็นเพลงลีลาใด ประเภทไหน ลูกทุ่ง ลูกกรุง ป็อป ร็อก อินดี้ ฮิ๊ปฮ็อป เพลงเพื่อชีวิต ฯลฯ โดยผู้ประพันธ์เพลงสามารถส่งบทเพลงเข้าประกวดได้ไม่จำกัดรูปแบบได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลกว่า 700,000 บาท

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่และรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ผ่านบทเพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
 2. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชนหันมาตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ
 3. เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานเพลงต่อต้านการทุจริตที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากการประกวดไปสู่สาธารณชนทั้งในสื่อทีวี วิทยุ และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างสังคมไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไปในอนาคต
 4. เพื่อสร้างนักแต่งเพลงหน้าใหม่ทั้งในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อปูทางสู่วงการวิชาชีพต่อไป

 

เจ้าของโครงการประกวด

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

 

ผู้สนับสนุนโครงการประกวด

 1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 2. เครือเจริญโภคภัณฑ์
 3. ทรู คอร์ปอเรชั่น
 4. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 5. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 

ประเภทที่ประกวด

จะสมัครเดี่ยวหรือเป็นทีมก็ได้ โดยสมาชิกในทีมต้องไม่เกิน 3 คน

การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

 1. ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
 2. ประเภทบุคคลทั่วไป

 

บทเพลงที่ใช้ประกวด

 1. ต้องเป็นบทเพลงที่ได้แต่งขึ้นใหม่ (ทั้งเนื้อร้องและทำนอง) โดยไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผลงานของผู้อื่น หากคณะกรรมการพบว่าทำผิดกติกาให้ถือว่าเป็นโมฆะ และจะตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ในกรณีที่ตรวจสอบพบการกระทำความผิดใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดเงื่อนไขการประกวด ผู้ดำเนินโครงการฯ จะไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครที่ทำผิดกติกาและผิดกฎหมาย จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบมูลค่าความเสียหายจากการกระทำอันผิดกฎหมายทั้งหมด
 3. เปิดรับบทเพลงทุกชนิด ทุกลีลา และทุกรูปแบบ โดยนำเสนอความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้อย่างเต็มที่ โดยผู้ประพันธ์เพลงสามารถส่งผลงานกี่ชิ้นก็ได้
 4. ความยาวเพลงไม่เกิน 4 นาที บันทึกเสียงร้องพร้อมดนตรีมาในรูปแบบ .MP3 หรือ .WAVE FILE มีเนื้อหาปลุกใจ รณรงค์ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยการเรียบเรียงดนตรีจะเล่นกีตาร์ตัวเดียว หรือเปียโนตัวเดียว หรือจะทำดนตรีมาครบเต็มรูปแบบก็ได้
 5. บทเพลงที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และผู้ดำเนินโครงการฯ โดยสามารถนำบทเพลงที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ดัดแปลงหรือทำซ้ำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
 6. การส่งบทเพลงเข้าประกวด ถือว่ายอมรับกติกาและวิธีการดำเนินการของผู้ดำเนินโครงการฯ ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ส่งผลงานเพลงได้ 2 ช่องทาง

 1. ส่งผลงานผ่านทาง E-mail มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

โดยแนบเอกสารประกอบดังนี้

- ใบสมัคร

- สำเนาหลักฐานของตัวท่าน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา พร้อมลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง สแกนเป็น .PDF หรือ .JPG

- ผลงานเพลงในรูปแบบ .MP3 หรือ .WAVE FILE 

- เนื้อเพลงในไฟล์ Microsoft Word

 1. ส่งผลงานด้วยตนเองผ่านไปรษณีย์ โดยส่งมาที่...

โครงการประกวดเพลง'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรู คอร์ปอเรชั่น ชั้น 18 เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โดยแนบเอกสารประกอบดังนี้

- ใบสมัคร

- สำเนาหลักฐานของตัวท่าน  เช่น  สำเนาบัตรประชาชน  หรือ  สำเนาบัตรข้าราชการ  หรือ  สำเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา พร้อมลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง 

- ผลงานเพลงในรูปแบบ .MP3 หรือ .WAVE FILE 

- เนื้อเพลงในไฟล์ Microsoft Word

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

02-764-9751

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต

www.acf.or.th

www.trueplookpanya.com

 

 

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/new/csa/project/155/?y=2017